СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Учениците от 6,,а“ кл. при СОУ ,,Емилиян Станев“ посетиха Държавен архив - Велико Търново. Те се запознаха със събирането, съхраняването, реставрирането, организирането и използването на архивни документи с историческо значение.

На учениците се представи да разгледат голяма част от най-старите иценни документи, които съхранява архива. Огромен интерес предизвика преписа от 1886 г. на История славянобългарска и църковни документи от втората половина на ХIХ в. Любопитство у учениците предизвика архивната единица с документи на СОУ ,,Е. Станев“ от 1989 г. /Годишен комплексен план за учебно- възпитателната работа за 1989-1990 г./. Чрез посещението в ДА - Велико Търново учениците прозряха стойността на документа като източник за историята на нашето общество.