СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Новини


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


Мили деца, уважаеми родители, скъпи колеги и партньори,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение от 16.03.2020 се преустановяват учебните занимания за следващите 2 седмици. От понеделник нататък комуникацията с училищното ръководство както и целият учебен процес ще се осъществяват дистационно в дигитална среда. Учениците и родителите са уведомени за особеностите в провеждането на часовете и тяхното разписание чрез електронния дневник. Моля всички да спазват мерките за превенция. Бъдете отговорни, пазете себе си и останалите около вас! Отваряйте ежедневно съобщенията, които получавате през Школо. Очаквам от цялата училищна общност да прояви разбиране и отговорност в тази сериозна ситуация - изправени сме пред предизвикателство, с каквото до сега не сме се срещали. Всички ще учим в ход, но се надявам да се справим. Бъдете здрави!

Кина Котларска


Уважаеми ученици, родители и колеги,
Уведомявам Ви, че поради наличие на увеличена заболеваемост от остри вирусни инфекции в град Велико Търново със Заповед РД 09-584 от 05.03.2020 година на Министъра на образованието и науката дните от 6 март до 15 март включително се обявяват за неучебни. Учебните занятия се подновяват на 16.03.2020.
Моля учениците да бъдат разумни, да не посещават места, където се събират много хора, както и да избягват контакти с болни.
Директор: Кина Котларска

Днес в СУ "Емилиян Станев" в галерия "Веселата палитра " бе експонирана изложба с творби на ученици от 2 клас - паралелка по изобразително изкуство с учител Галя Хаджиатанасова.

Прочети още...