СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

В часовете по Информатика и Информационни технологии изучаваме WINDOWSMS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher и др.), векторна и растерна графика, анимация и 3DWeb дизайн (HTML, CSS, Java Script), LAN, WAN и много друго, което на английски се обобщава с две думи: computer science. Програмираме на Visual C# и Visual Basic.

It 7

Освен да работим по уроците, правим и упражнения от специализираните сайтове...

It 3

Прожектираме си филми на стената... :) ... или на интерактивни дъски!

IT 13

Кооперираме усилията си, претворяваме алгоритмите в програми, задачите в красиви проекти, особено в специализираната зала по графичен дизайн :)

00 it 4

Няма значение дали си голям...

it 108 1

или малък... най-новите технологии са на разположение в добра среда :)

Server rooms

Работим усърдно работим в новите модерни компютърни зали...

it 107 1

... дори когато слънцето е напекло :)

0 it zz