СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


От I до VIII клас:

Наталия ЛюбеноваGSM: 0886506196, e-mail:  Natalya@abv.bg

 

От IX до XII клас:

Анани Марзъков,  GSM: 0876199590, e-mail:  marzykov@gmail.com

 

Приемни часове: 8.00 - 14.00 часа,  всеки работен ден.


 

Галерия специалности