СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


  • Списък на стипендианти за втори срок на уч. 2016-2017 г. > СПИСЪК
  • Критерии за допускане до класиране за стирендии за 2016-2017 г. > КРИТЕРИИ
  • Списък на стипендианти за първи срок на учебната 2016/2017 г> СТИПЕНДИИ 2016-1
  • Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците имащи право на стипендии за учебната 2015/2016 г. > КРИТЕРИИ
  • Списък на стипендианти за втори срок на учебната 2015/2016 г. > СТИПЕНДИИ_2015