СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Разписание на учебните часове: разписание

Дневен режим на учениците I-IV клас: I-IV клас

Дневен режим на учениците V-XII клас: V-XII клас

График екипни срещи: Екипни срещи

График консултации за учебната 2016-2017 г.: Консултации

График изпити самостоятелна фома: Самостоятелна форма

График приравнителни изпити: Приравнителни

График за класни и контролни работи 2016/2017 г.: График

График изпити самостоятелна форма - януарска сесия: януарска сесия 2016/2017 г.

График изпити самостоятелна форма в IX клас: IX клас.

График консултации за II втори срок на уч.2016/2017 г.: График

График за поправителна сесия прогимназиален етап: График прогимназиален

График за поправителна сесия гимназиален етап: График гимназиален

График за юлска поправителна сесия гимназиален етап: График - юли - гимназиален

График за септемврийска поправителна сесия (начало на изпитите 9:00 ч.): График - август/септември