СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Разписание на учебните часове: разписание

Дневен режим на учениците I-IV клас: I-IV клас

Дневен режим на учениците V-XII клас: V-XII клас

График екипни срещи: Екипни срещи

График за консултации II срок на уч.2021/2022 г.: Консултации

График за класни и контролни работи за II срок на учебната 2021/22 г.: График 1-4 класГрафик 5-7 класГрафик 8-12 клас

График дежурства учители II срок 2021-2022г.: График

График приравнителни изпити учебна 2021-2022 г.: Заповед и график


График на часовете в ОРЕС от 27.10.2021 г.: График