СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Разписание на учебните часове: разписание

Дневен режим на учениците I-IV клас: I-IV клас

Дневен режим на учениците V-XII клас: V-XII клас

График екипни срещи: Екипни срещи

График за консултации II срок на уч.2018/2019 г.: Консултации

График изпити самостоятелна фома: Самостоятелна форма, Самостоятелна форма 03.2019 г., Самостоятелна форма 06.2019 г.

График приравнителни изпити: Приравнителни

График поправителни изпити: Поправителни

График за класни и контролни работи за II срок на учебната 2018/19 г.: График 1-4 класГрафик 5-7 клас, График 8-12 клас

График приравнителни изпити X 2018: График, График Митко М. Минев, График Елис Мусова

График изпити индивидуална форма на обучение август-септември 2019 г: Виктория Маринова Маринова