СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Разписание на учебните часове: разписание

Дневен режим на учениците I-IV клас: I-IV клас

Дневен режим на учениците V-XII клас: V-XII клас

График екипни срещи: Екипни срещи

График за консултации II срок на уч.2020/2021 г.: Консултации

График за класни и контролни работи за II  срок на учебната 2020/21 г.: График 1-4 класГрафик 5-7 класГрафик 8-12 клас

График дежурства учители първи срок 2020-2021 г.: График

Самостоятелна форма септемврийска сесия, 2020: Заповед

Самостоятелна форма декемврийска сесия 2020 г.: Заповед и график

Самостоятелна форма мартенска сесия 2021 г.: Заповед и графикЗаповед и график Алекс Стоянов

Самостоятелна форма юнска сесия 2021 г.: Заповед и график

График приравнителни изпити: изпити март 2021 г.

График поправителни изпити: изпити май 2021 г.

Дейности 1-23 юни 2021 г.: Дейности

ДЕЙНОСТИ 15-30 ЮНИ 2021 г. (4 клас): Файл

ДЕЙНОСТИ 15-30 ЮНИ 2021 г. (5-6 клас): Файл