СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Разписание на учебните часове: разписание

Дневен режим на учениците I-IV клас: I-IV клас

Дневен режим на учениците V-XII клас: V-XII клас

График екипни срещи: Екипни срещи

График консултации: Консултации

График изпити самостоятелна фома: Самостоятелна форма

График приравнителни изпити: Приравнителни

График за класни и контролни работи: График

График за поправителна сесия: График

График за Божидар Чекендов: График

График за Александър Дуков: График