СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Разписание на учебните часове: разписание

Дневен режим на учениците I-IV клас: I-IV клас

Дневен режим на учениците V-XII клас: V-XII клас

График екипни срещи: Екипни срещи

График консултации: Консултации

График изпити самостоятелна фома: Самостоятелна форма

График приравнителни изпити: Приравнителни

График за класни и контролни работи: График 2 срок

График за поправителна сесия: График 2017, График Алекс Стоянов, График Калоян Стефанов, график Алекс Стоянов IX 2018 г.

График за Божидар Чекендов: График

График за Александър Дуков: График

График за Виктория Георгиева: График

График за Стефина Ернст: График

График за Даниела Маркова: График

График за Седа Яхьова: График, график IX 2018 г.

График приравнителни изпити X 2018: График, График Митко М. Минев, График Елис Мусова