СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Заявление за валидиране: Валидиране

Заявление за записване: Записване

Заявление за извиняване на отсъствия - Директор: Отсъствия - Директор

Заявление за извиняване на отсъствия - Класен ръководител: Отсъствия - Класен

Заявление за издаване на дупликат на документ: Издаване дубликат

Заявление за обучение в електронна среда: Обучение в електронна среда

Заявление за освобождаване от ФВС: Освобождаване от ФВС

Служебна бележка помощи АСП: Служебна бележка помощи АСП

Заявление за издаване на Удостоверение за завършен клас: Заявление

Заявление и Декларация за обучение в електронна среда от разстояние за РУО: Заявление/Декларация

Заявление за провеждане на индивидуални часове: Заявление

Декларации за участие в олимпиади: Декларации

Декларации за тестване: Декларации