СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

На 13-тия Национален празник на детското изкуство, който се проведе на 31.10.2020 в гр. Кърджали, с обявен конкурс по фотография “Фотоприказки” и конкурс за детска рисунка “Вълшебният свят на Родопите”, бяха отличени наши ученици.
Имаме първо и второ място, специална награда на РУО Кърджали и една пощрителна награда.
Първо място - "В мъглата", автор Доротея Симеонова; второ място - "Фотомагия", автор Виктория Руневска; Специална награда на РУО Кърджали за Дариана Драганова и поощрителна награда за “Дяволският мост” на Радослава Радкова на тема “Чудният свят на Родопите”. Прекрасни работи и заслужено признание за младите ни графични диза,нери и техния преподавател Венцислав Цонев.