СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Рисунката на Красимира Йончева от IX „А” клас е наградена на Десетия международен конкурс за детска рисунка „Слънчевите руни в българските носии и тъкани“, Силистра 2019 г.

Целта на конкурса е младите хора да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия; да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор; да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като ценен принос в общоевропейското културно наследство.