СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

По случай 50-тата годишнина от създаването на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" с "Почетен знак" на факултета бе удостоено СУ ,,Емилиян Станев“ – за дългогодишно сътрудничество с висшето учебно заведение и всеотдайна високопрофесионална трудова дейност на учителите!