СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Учениците от IV д клас с класен ръководител Светлана Филева участваха в конкурс на тема " Професия съдия", организиран от Административен съд гр. Велико Търново, по повод предстоящия на 27.04.2018 г.
Ден на отворените врати. Проектът , представен от учениците бе оценен високо заради неговата оригиналност и задълбочено проучване на на поставения въпрос. На екипът от учениците и класния ръководител бе издадено Удостоверение за отлично представяне.

Проектът ще бъде изложен заедно с останалите проекти в сградата на административния съд.