СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Ръководител: Светлана Красимирова Симеонова

Ръководител: Светла Недева Йорданова

Ръководител: Светослав Димитров Фидаров

Ръководител: Светослав Димитров Фидаров

Ръководител: Биляна Радославова Иванова

Ръководител: Биляна Радославова Иванова

Ръководител: Светла Недева Йорданова

Ръководител: Биляна Александрова Бонева

Ръководител: Стефка Андреева Букова

Ръководител: Йордан Енчев Цветанов

Ръководител: Станимир Демирев Демирев

Ръководител: Биляна  Александрова Бонева

Ръководител: Биляна Александрова Бонева

Ръководител: Тодорка Дончева Еленина

Ръководител: Наталия  Иванова Тодорова

Ръководител: Наталия Иванова Тодорова

Ръководител: Анелия Стефанова Йорданова- Николова

Ръководител: Анелия Стефанова Йорданова- Николова

Ръководител: Анелия Стефанова Йорданова- Николова

Ръководител: Александър Илиев Гьозов
                             
Ръководител: Мирослав Маринов Андреев

Ръководител: Людмила Венелинова Райкова

Ръководител: Румен Иванов Трифонов

Ръководител: Румен Иванов Трифонов

Ръководител: Румен Иванов Трифонов

Ръководител: Румиела Павлова Маркова

Ръководител: Здравка Иванова Трифонова

Ръководител: Анета Стефанова Дюлгерова - Добрева

Ръководител: Елка Василева Минева

Ръководител: Гергана Хараламбиева Ламбева

Ръководител: Гергана Хараламбиева Ламбева

Ръководител: Величка Георгиева Мавродиева

Ръководител: Маргарита Георгиева Рачкова

Ръководител: Магда Кирова Личева

Ръководител: Бояна Койнова Пеева

Ръководител: Христина Маринова Боева

Ръководител: Мая Иванова Димитрова

Ръководител: Мая Иванова Димитрова

Ръководител: Петя Василева Янкова

Ръководител: Миглена Димитрова Георгиева

Ръководител: Миглена Димитрова Георгиева

Ръководител: Миглена Димитрова Георгиева

Ръководител: Петя Тодорова Кръстева

Ръководител: Петя Тодорова Кръстева

Ръководител: Светлана Димитрова Бенкова

Ръководител: Розелина Антонова Кьозова

Ръководител: Розелина Антонова Кьозова

Ръководител: Светлана Филева Филева

Ръководител: Светлана Тодорова Дамянова

Ръководител: Светлана Филева Филева

Ръководител: Сребринка Крумова Минчева- Лакова

Ръководител: Кремена Георгиева Павлова

Ръководител: Людмила Маринчева Попова

Ръководител: Людмила Маринчева Попова

Ръководител: Светлана Димитрова Бенкова

Ръководител: Светлана Събчева Игнатова

Ръководител: Таня Христова Димитрова
      
Ръководител: Маргарита Георгиева Рачкова

Ръководител: Румиела Павлова Маркова

Ръководител: Борислава Илиева Иванова

Ръководител: Иван Димитров Иванов

Ръководител: Иван Димитров Иванов

Ръководител: Орлин Емилов Димитров

Ръководител: Орлин Емилов Димитров

Ръководител: Ваня Иванова Цанева

Ръководител: Ваня Иванова Цанева

Ръководител: Нина Миткова Минева

Ръководител: Даринка Георгиева Чугарска – Бонева

Ръководител: Маринела Ганчева Димитрова

Ръководител: Митка Василева Ангелова

Ръководител: Стефка Андреева Букова