СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


Ръководител: Анелия Стефанова Йорданова-Николова

Ръководител: Анелия Стефанова Йорданова-Николова

Ръководител: Наталия Иванова Тодорова

Ръководител: Гергана Хараламбиева Ламбева

Ръководител: Гергана Хараламбиева Ламбева

Ръководител: Румен Иванов Трифонов

Ръководител: Румен Иванов Трифонов

Ръководител: Светослав Фидаров

Ръководител:Светослав Фидаров

Ръководител: Биляна Иванова

Ръководител: Биляна Иванова

Ръководител: Даринка Георгиева Чугарска-Бонева

Ръководител: Валери Кънов Тодоров

Ръководител: Анета Стефанова Дюлгерова-Добрева

Ръководител: Светлана Филева Филева

Ръководител: Розелина Антонова Кюзева

Ръководител: Симона Николаева Тодорова

Ръководител: Маргарита Данева Бурнева

Ръководител: Петя Василева Янкова

Ръководител: Величка  Георгиева Мавродиева-Кутева
                             
Ръководител: Станимир Демирев Демирев

Ръководител: Тодорка Дончева Еленина

Ръководител: Тодорка Дончева Еленина

Ръководител: Ваня Иванова Цанева

Ръководител: Мая Иванова Димитрова

Ръководител: Мая Иванова Димитрова

Ръководител: Митка Василева Ангелова

Ръководител: Митка Василева Ангелова

Ръководител: Здравка Иванова Трифонова

Ръководител: Светлана Димитрова Бенкова

Ръководител: Магдалина Кънчева Чолакова

Ръководител: Маргарита Рачкова

Ръководител: Маргарита Рачкова

Ръководител: Галя Иванова Личева

Ръководител: Галя Иванова Личева

Ръководител: Иван Димитров Иванов

Ръководител: Иван Димитров Иванов

Ръководител: Йордан Енчев Цветанов

Ръководител:

Кремена Георгиева Павлова


Ръководител: Маринела Ганчева Димитрова

Ръководител: Светла Недева Йорданова

Ръководител: Светла Недева Йорданова

Ръководител: Стефка Андреева Букова

Ръководител: Стефка Андреева Букова

Ръководител: Сребринка Крумова Минчева-Лакова

Ръководител: Йорданка Атанасова Гроздева

Ръководител: Биляна Александрова  Бонева

Ръководител: Албена Иванова Дамянова-физ.лице

Ръководител: Албена Иванова Дамянова-физ.лице

Ръководител: Илиян Петракиев

Ръководител: Биляна Александрова Бонева

Ръководител: Биляна Александрова Бонева

Ръководител: Ваня Иванова Цанева

Ръководител: Людмила Маринчева Попова

Ръководител: Людмила Минчева  Попова

Ръководител: Светлана Красимирова Симеонова

Ръководител: Светлана Филева Филева
      
Ръководител: ХристинаМаринова Боева

Ръководител: ХристинаМаринова Боева

Ръководител: Розелина Антонова Антонова

Ръководител: Цветанка Стоянова  Недева

Ръководител: МигленаДимитрова Георгиева

Ръководител: МигленаДимитрова Георгиева

Ръководител: Здравка Иванова Трифонова

Ръководител: Ваня Иванова Цанева