СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!

Мрежата от асоциирани към ЮНЕСКО училища е основана през 1953 г. от 33 училища в 15 държави-членки на Организацията. Към момента включва над 8500 училища в 180 страни. Асоциираните към ЮНЕСКО училища в България са над 50. СУ „Емилиян Станев” е асоциирано училище към ЮНЕСКО от учебната 2014–2015 г. Кандидатурата му беше одобрена от Националната експертна комисия на ЮНЕСКО и утвърдена от централата на Организацията в Париж. Училището е най-голямото средно общообразователно училище в област Велико Търново, с ясно изградена визия на училище, което утвърждава изкуствата и се стреми да осъществи синтез между традиции и иновации в областта на културата.


На 14-16.07.2015 г. СУ „Емилиян Станев” бе домакин на международен обучителен семинар „Велико Търново – музей под открито небе”. Той се проведе по проект на училището, финансиран по Програмата за участие към ЮНЕСКО. В него взеха участие 20 учители от различни европейски държави, които се обучаваха по теми, свързани с педагогика на наследството. В рамките на проекта бе разработено и издадено учебно помагало „Велико Търново – музей под открито небе” на български и английски език.


Учебно помагало по проект Art nouveau: Art renouveau

Проектът Art nouveau – Art renouveau има за цел да проучи движението в изкуството Art nouveau (1890 – 1910) и да го свърже с развитието на разработки в областта на дизайна през XXI в., коeто обхваща архитектура, изящни и декоративни изкуства, бижутерия, интериорен дизайн и осветление.


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ” КАТО АСОЦИИРАНО КЪМ ЮНЕСКО ПРЕЗ 2016/2017 Г. > ПЛАН


 

18.12.2015

 Изложба, посветена на народния празник „Сурва”

Галерия специалности