СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


“Responsibly Eating actively values European education – REvEE”

/„Отговорността да се отнасяш активно към храненето като към европейска ценност“/

 

Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – “Стратегически партньорства“, “Партньорства за училищен обмен“, сектор “Училищно образование“, проекти само между училища 2019 – 2021.  Проектът „Отговорността да се отнасяш активно към храненето като към европейска ценност“,“ има за цел да се повиши активността и мотивацията на учениците към здравословното хранене и качеството на храната, ефективността и въздействието на здравословното планирано хранене върху нашите земеделски ресурси и опазването на околната среда. Предвидените лабораторни дейности ще повишат IT уменията на участниците, както и ще провокират интереса им към лошите хранителни практики и тяхното въздействие върху здравето и изчерпването на ресурсите на Земята. По проекта ще бъдат реализирани международни работни срещи на младите хора, на които ще се запознаят с хранителните традиции на различни народи, здравословно приготвяне на храни и характерни традиционни рецепти, въздействието на неправилното хранене върху човешкото здраве, както и методи за решаване на проблема с ограничените ресурси на Земята. Ще се изработят анкети за проучване на хранителните навици, ще се издава вестник на проекта, ще се направят проучвания за храненето на младите хора в учебна среда. Материалите ще бъдат разработени и качени в сайт на проекта, платформата eTwinning.net . 

Проектът се реализира за периода от 01.09.2019 до 31.08.2021 г. и е на стойност 29 720 евро. За реализирането на неговите цели ще бъдат закупени материали за работа в часовете по природни науки и информационни технологии.

Училища партньори по проекта са:

  1. Lycee Polyvalent Clos Maire - Франция
  2. Gimnazija Svetozar Markovic – Сърбия
  3. СУ„Емилиян Станев“България
  4. PASCAL English Schoolq Larnaca – Кипър
  5. Instituto Profesionale Servizi per l^Enogastronomia e l^Ospitalita albegheria Aldo Moro – Италия.

Учители, реализиращи дейностите по проекта:

Милена Йорданова, Маргарита Бурнева, Светлана Брънкова, Веселка Недкова-Йорданова – учители по природни науки, Владимир Андреев – учител по информационни технологии, Галя Хаджиатанасова – учител по изобразително изкуство, Николай Славов – учител по френски език.

Международна среща по проект: “Responsibly Eating actively values European education – REvEE”

17.11.2019 – 21.11.2019 г., Ларнака, Кипър

От 17.11.2019 до 21.11.2019 г. се проведе първата работна среща по проект “Responsibly Eating actively values European education – RevEE в гр. Ларнака, Кипър, в която участваха учителите: Милена Йорданова, Владимир Андреев и Николай Славов. На среща бяха представени и обсъдени основните цели на проекта, темите на предвидените работни международни срещи на учениците, отговорностите на партньорските екипи по изработването на крайните продукти на проекта, сътрудничеството на учениците, използвайки социалните мрежи, обмен на информация чрез IT технологии.

REvEE 1

REvEE 2