СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


ЕРАЗЪМ+

Проект „Педагогика на културното наследство“

№ 2018-1-BG01-KA101-047439 , КД1,  сектор  „Училищно образование”, мобилност на училищен персонал. Продължителност 18 месеца - от 01.06. 2018 г. до 31.08.2019 г.

Дейности:

 1. Участие в квалификационен курс, организиран от Laboratorio del cittadino Onlus, италианска организация, включена в каталога на курсовете по програма „Еразъм+“ в периода 15-20.10.2018 г.
 2. Посещение и наблюдение във валдорфско училище в Германия, месец февруари 2019 г.

Цели на проекта:

1.Развитие и прилагане на иновативни педагогически практики в областта на педагогиката на наследството чрез:

* работа на "терен" с паметници на културата, знакови за няколко важни периода в европейската история

*осъществяване на партньорство с валдорфски училища и институции, прилагащи педагогика на наследството

* развитие на практически умения за интердисциплинарно учене,

* запознаване на учителите с методологията на валдорфските училища.

2. Засилване на чувството на принадлежност към общото европейско пространство у учителите чрез преживяването на европейското материално наследството, осмисляне на културното наследство като споделен ресурс с голям потенциал при обучението и възпитанието на бъдещето - децата.

3. Подобряване на уменията на учителите за: комуникация на чужд език, за работа в мултикултурна среда, за прилагане на проектно базираното обучение и за управление на човешки и материални ресурси.

            От 15 до 20.10.2018 г. учителите участваха в квалификационен курс в Рим, Италия, организиран от Laboratorio del cittadino Onlus, с ръководител Мариела Морбидели. Курсът включваше следните теми:

 1. “Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation, Active Citizenship and Intercultural Dialogue”
 2. “Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism”

Участващи учители:

 1. Анета Добрева, учител по испански език, координатор на проекта
 2. Миглена Георгиева, учител по английски език
 3. Таня Димитрова, учител по английски език в начален етап
 4. Симона Тодорова, учител по изобразително изкуство
 5. Светлана Бенкова, учител по информатика и графичен дизайн
 6. Пресиян Конакчиев, учител по история и цивилизация.

Участващите в мобилността посетиха различни исторически и архитектурни обекти, символи на културното наследство – четирите филиала на Националния римски музей / Дворецът Масимо, Дворецът Алтемпс, Крипта Балби, Термите на Диоклециан /, Капитолийския музей, вила Фарнезина, Форумът на Траян, Форумът на Цезар. На учителите предварително бяха поставени индивидуални задачи, по които те трябваше да работят по групи с чуждестранните си колеги и след това да представят и изпратят за електронната книга, която ще бъде издадена като краен продукт на проекта. Бяха обсъдени и съвместни бъдещи европейски проекти с учителите от другите страни.

Според участващите, мобилността повиши личностното и професионалното им развитие, допринесе за качеството на преподаване на съответния предмет, подобри знанията и компетенциите им по педагогика на наследството, придобиха усещане за принадлежност към европейската общност на учителите, погледнаха от друга гледна точка проблемите на съвременното българско училище и ги съпоставиха със ситуацията в другите държави. По време на обучението имаха възможност да общуват на чужд език в реална езикова среда, да споделят своите интереси с европейски колеги, да създат нови приятелства, да обогатят и общата си култура.

Nasledstvo 1

Nasledstvo 2

Nasledstvo 3


От 10 до 16 февруари 2019 г. учители от СУ,,Емилиян Станев“: А. Палангурска- ЗДУД, П. Марков-учител в група ЦДО, Н. Пенчева-учител в група ЦДО, Й. Иванова-учител в група ЦДО, А. Добрева- учител по испански език, Л.Попова-старши учител по ИКТ и математика, Б. Бонева-старши учител начален етап, Й. Цветанов-учител по музика, Й. Здравкова-учител в група ЦДО, И. Тотева-учител в група ЦДО участваха във визита по проект Еразъм+ Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ на тема - „Педагогика на културното наследство“ като наблюдаваха уроци във Freie Waldorfschule Evinghausen Брамше, Германия където учениците се обучават по философията на Рудолф Щайнер /Валдорфска педагогика/ от 1 до 12 клас. Учителите наблюдаваха основни уроци по математика, испански, руски и английски език, история, история на изкуството, политика, музика и др. След часовете учителите станаха свидетели как учениците творят в работилници по интереси. Така учителите са запознаха с добри практики по отношение на:

- комплексен подход в обучението и възпитанието, работа в екип с ученици и учители;

- интегриране на изкуствата в обучението;

- организиране на практически дейности в час за усвояване на преподаденото;

Усвоените от участниците в проекта умения ще допринесат за промяна в техните компетенции за активно използване на културата, историята и произведенията на изкуството като ресурс в учебното съдържание. Обучените учители ще могат гъвкаво да ползват учебните програми, в които успешно да интегрират изкуствата и културата, дори да оптимизират съдържанието им в частите, в които това е възможно - разширена и факултативна подготовка, клубни дейности (ателиета, концерти, изложби), с акцент върху повече часове за практически дейности и експерименти.

EuroAstronomia G1
 
EuroAstronomia G2

проект Art nouveau – Art renouveau

Номер № 2014-UK01-KA201-000226_4, програма Еразъм+, КД2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти само между училища 2014 - 2017

Партньори: Германия, Румъния, Словения, Франция и Шотландия

Проектът в лица:

 • Антоанета Палангурска
 • Бояна Койнова
 • Галя Везирова
 • Светлана Бенкова

Участващи ученици: 5-12 клас

Въздействие на проекта:

Участващите ученици получиха нови знания и компетенции, които им помагат да изработят художествени творби в стил Art nouveau. Така се гарантира устойчивост за познаване на проучвания стил и прилагане на неговите елементи.

Участващите ученици и учители в резултат на визитите задълбочиха познанията си в областта на изобразителните и визуалните изкуства, и информационните технологии, които превърнаха в умения за социални практики.

Учителите получиха по-добро разбиране за образователните системи в страните партньори и приоритетите на ЕС. Те споделиха добри практики и създадоха материали в областта на Art nouveau за разпространение в цяла Европа.

Продукти:

 • "Пътека Арт Нуво Русе - Градски маршрут" РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ;
 • Градска карта ,,Пътека Арт Нуво Русе – Градски маршрут“;
 • Видеофилми на дейностите от визитата във България, Румъния,Словения и Шотландия;
 • Ученически филм, 5 м., "The jewel thieves";
 • Изложби ,,Арт нуво от Велико Търново до Шотландия“, ,,Арт нуво в Търговище, Румъния“, ,,Арт нуво от Велико Търново да Словения“, ,,Арт нуво България“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Франция“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Дортмунд“;
 • Коледени благотворителени базари с ученически изделия в стил Арт нуво: 14 – 18 декември 2015 г. и 12 – 16 декември 2016 г.;
 • Календар 2017 – отразяващ визитите в партньорските държави;
 • Ученически художествени изделия: витражи, бижута от стъкло и метал, делители за книги и сувенири-магнити.
 • Презентации за културата, приятелството и представители на Арт нуво стила;
 • Блог на проекта:
 • http://schule.mallinckrodt-gymnasium.de/erasmus+/art_nouveau-art_renouveau/
 • Pinterest платформа с продукти по проекта:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Рrezi платформа с продукти по проекта: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

10.09.2017 Erasmus 1

10.09.2017 Erasmus 2

10.09.2017 Erasmus 3


проект S/He’ s Equal in Europe

 Тя/Той равнопоставени в Европа

Номер № 2015-1–ЕS01–КА219–015783_4, програма Еразъм+, КД2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти само между училища 2015 - 2017

Партньори: Испания, Румъния, Португалия, Италия, Финландия, Полша, Гърция, Турция

Проектът в лица:

 • Галина Гогева
 • Борислава Иванова
 • Ивета Станчева
 • Мария Вълчева
 • Преслав Марков

Участващи ученици: 1 - 4 клас

Въздействие на проекта:

Участието на  ученици  от държавите партньори бе в дейности, насочени към популяризиране на ролята на жената в съвременното общество, възпитание в  зачитане труда на жените, както и подкрепа на  равенството между половете. Учениците придобиха знания за огромните усилия, които жените и другите хора, принадлежащи към групи в неравностойно положение, полагат. Те се убедиха, че трябва да бъдат защитници на идеята за равнопоставеност и да се борят за премахване на  всякакъв вид дискриминация.

 Част от учениците от държавите партньори участваха в  краткосрочни обмени, където  имаха шанса да  се запознаят с  различни култури и езици. Основната идея на тези обмени бе учениците да разберат, че толерантността и уважението идват от знанието и  насърчаването на мултикултурализма сред тях.

Учителите получиха  насоки за работа по проподаване на равенсто между половете. Партньорите анализираха ролята и начина на присъствие на  учителите в класната стая и в училището. Целта бе да се направят изводи  как поведението на учителите може да предава ценности за равенство сред учениците. Педагозите споделиха добри практики и създадоха материали в областта на джендър равенството, в които са  описани приложими дейности. Базата данни е приложена в е – twinning платформата на проекта, съдържаща

голяма извадка от препоръчителни материали за  ползване от семейства, учители и ученици. Направиха се препоръки за подобряване на начина, по който равенството се отразява в учебните програми и официалните документи в училищата.

Продукти:

 • Еразъм + „Тя/Той равнопоставени в Европа“ – кът на проекта в училище;
 • Видеофилми на дейностите от визитата в Румъния, Испания, България и  Гърция
 • Видеоконференциии между участващите ученици от всички държави;
 • Ученически есета на тема „ Жените, на които съм благодарен “ ;
 •  Проучвания на най- често срещаните български женски имена и техния произход;
 • Пинг-понг приказка за равенството;
 • Участие в мисията  „Защитници на равенството“. Бяха събрани играчки, тетрадки и помагала от учениците и техните родители,  които бяха дарени на деца в неравностойно положение;
 • Презентации на тема „ Жени, пионери в своята област“, „ Ролята на жената и мъжа в семейството – кой извършва домакинската работа?“, „ Най- успелите българки“;
 • Помагало за учители „ Тя/ Той равнопоставени в Еропа“ / добри педагогически практики/, създадено от участващите преподаватели;
 • Дневник с  кратко описание и снимки на всички извършени дейности и международни визити;

     Блог на проекта: http://s-he-isequalineurope.blogspot.com.es/

     E-tinning платформа с продукти на проекта: https://twinspace.etwinning.net/15310/home

10.10.2017 1

10.10.2017 2

10.10.2017 3

 • Новини
 • Награди
16 Апр

Презентация на учениците ...

Месец на кариерното ориентиране под надслов "Мисля за моето бъдеще". Презентация на учениците ...

Прочети още...
16 Апр

Учениците от III "В" ...

Днес, 16.04.2021 г., по повод месеца на кариерно ориентиране 2021, учениците  от III "В" ...

Прочети още...
17 Мар

Празник на франкофонията ...

Празник на франкофонията в училище! ...

Прочети още...
16 Апр

Презентация на учениците ...

Месец на кариерното ориентиране под надслов "Мисля за моето бъдеще". Презентация на учениците ...

Прочети още...
16 Апр

Учениците от III "В" ...

Днес, 16.04.2021 г., по повод месеца на кариерно ориентиране 2021, учениците  от III "В" ...

Прочети още...
17 Мар

Празник на франкофонията ...

Празник на франкофонията в училище! ...

Прочети още...