СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


ЕРАЗЪМ+

Проект „Педагогика на културното наследство“

№ 2018-1-BG01-KA101-047439 , КД1,  сектор  „Училищно образование”, мобилност на училищен персонал. Продължителност 18 месеца - от 01.06. 2018 г. до 31.08.2019 г.

Дейности:

 1. Участие в квалификационен курс, организиран от Laboratorio del cittadino Onlus, италианска организация, включена в каталога на курсовете по програма „Еразъм+“ в периода 15-20.10.2018 г.
 2. Посещение и наблюдение във валдорфско училище в Германия, месец февруари 2019 г.

Цели на проекта:

1.Развитие и прилагане на иновативни педагогически практики в областта на педагогиката на наследството чрез:

* работа на "терен" с паметници на културата, знакови за няколко важни периода в европейската история

*осъществяване на партньорство с валдорфски училища и институции, прилагащи педагогика на наследството

* развитие на практически умения за интердисциплинарно учене,

* запознаване на учителите с методологията на валдорфските училища.

2. Засилване на чувството на принадлежност към общото европейско пространство у учителите чрез преживяването на европейското материално наследството, осмисляне на културното наследство като споделен ресурс с голям потенциал при обучението и възпитанието на бъдещето - децата.

3. Подобряване на уменията на учителите за: комуникация на чужд език, за работа в мултикултурна среда, за прилагане на проектно базираното обучение и за управление на човешки и материални ресурси.

            От 15 до 20.10.2018 г. учителите участваха в квалификационен курс в Рим, Италия, организиран от Laboratorio del cittadino Onlus, с ръководител Мариела Морбидели. Курсът включваше следните теми:

 1. “Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation, Active Citizenship and Intercultural Dialogue”
 2. “Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism”

Участващи учители:

 1. Анета Добрева, учител по испански език, координатор на проекта
 2. Миглена Георгиева, учител по английски език
 3. Таня Димитрова, учител по английски език в начален етап
 4. Симона Тодорова, учител по изобразително изкуство
 5. Светлана Бенкова, учител по информатика и графичен дизайн
 6. Пресиян Конакчиев, учител по история и цивилизация.

Участващите в мобилността посетиха различни исторически и архитектурни обекти, символи на културното наследство – четирите филиала на Националния римски музей / Дворецът Масимо, Дворецът Алтемпс, Крипта Балби, Термите на Диоклециан /, Капитолийския музей, вила Фарнезина, Форумът на Траян, Форумът на Цезар. На учителите предварително бяха поставени индивидуални задачи, по които те трябваше да работят по групи с чуждестранните си колеги и след това да представят и изпратят за електронната книга, която ще бъде издадена като краен продукт на проекта. Бяха обсъдени и съвместни бъдещи европейски проекти с учителите от другите страни.

Според участващите, мобилността повиши личностното и професионалното им развитие, допринесе за качеството на преподаване на съответния предмет, подобри знанията и компетенциите им по педагогика на наследството, придобиха усещане за принадлежност към европейската общност на учителите, погледнаха от друга гледна точка проблемите на съвременното българско училище и ги съпоставиха със ситуацията в другите държави. По време на обучението имаха възможност да общуват на чужд език в реална езикова среда, да споделят своите интереси с европейски колеги, да създат нови приятелства, да обогатят и общата си култура.

Nasledstvo 1

Nasledstvo 2

Nasledstvo 3


От 10 до 16 февруари 2019 г. учители от СУ,,Емилиян Станев“: А. Палангурска- ЗДУД, П. Марков-учител в група ЦДО, Н. Пенчева-учител в група ЦДО, Й. Иванова-учител в група ЦДО, А. Добрева- учител по испански език, Л.Попова-старши учител по ИКТ и математика, Б. Бонева-старши учител начален етап, Й. Цветанов-учител по музика, Й. Здравкова-учител в група ЦДО, И. Тотева-учител в група ЦДО участваха във визита по проект Еразъм+ Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ на тема - „Педагогика на културното наследство“ като наблюдаваха уроци във Freie Waldorfschule Evinghausen Брамше, Германия където учениците се обучават по философията на Рудолф Щайнер /Валдорфска педагогика/ от 1 до 12 клас. Учителите наблюдаваха основни уроци по математика, испански, руски и английски език, история, история на изкуството, политика, музика и др. След часовете учителите станаха свидетели как учениците творят в работилници по интереси. Така учителите са запознаха с добри практики по отношение на:

- комплексен подход в обучението и възпитанието, работа в екип с ученици и учители;

- интегриране на изкуствата в обучението;

- организиране на практически дейности в час за усвояване на преподаденото;

Усвоените от участниците в проекта умения ще допринесат за промяна в техните компетенции за активно използване на културата, историята и произведенията на изкуството като ресурс в учебното съдържание. Обучените учители ще могат гъвкаво да ползват учебните програми, в които успешно да интегрират изкуствата и културата, дори да оптимизират съдържанието им в частите, в които това е възможно - разширена и факултативна подготовка, клубни дейности (ателиета, концерти, изложби), с акцент върху повече часове за практически дейности и експерименти.

EuroAstronomia G1
 
EuroAstronomia G2

проект Art nouveau – Art renouveau

Номер № 2014-UK01-KA201-000226_4, програма Еразъм+, КД2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти само между училища 2014 - 2017

Партньори: Германия, Румъния, Словения, Франция и Шотландия

Проектът в лица:

 • Антоанета Палангурска
 • Бояна Койнова
 • Галя Везирова
 • Светлана Бенкова

Участващи ученици: 5-12 клас

Въздействие на проекта:

Участващите ученици получиха нови знания и компетенции, които им помагат да изработят художествени творби в стил Art nouveau. Така се гарантира устойчивост за познаване на проучвания стил и прилагане на неговите елементи.

Участващите ученици и учители в резултат на визитите задълбочиха познанията си в областта на изобразителните и визуалните изкуства, и информационните технологии, които превърнаха в умения за социални практики.

Учителите получиха по-добро разбиране за образователните системи в страните партньори и приоритетите на ЕС. Те споделиха добри практики и създадоха материали в областта на Art nouveau за разпространение в цяла Европа.

Продукти:

 • "Пътека Арт Нуво Русе - Градски маршрут" РАБОТНИ ЛИСТОВЕ ЗА АКТИВНА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ;
 • Градска карта ,,Пътека Арт Нуво Русе – Градски маршрут“;
 • Видеофилми на дейностите от визитата във България, Румъния,Словения и Шотландия;
 • Ученически филм, 5 м., "The jewel thieves";
 • Изложби ,,Арт нуво от Велико Търново до Шотландия“, ,,Арт нуво в Търговище, Румъния“, ,,Арт нуво от Велико Търново да Словения“, ,,Арт нуво България“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Франция“, ,,Арт нуво от Велико Търново до Дортмунд“;
 • Коледени благотворителени базари с ученически изделия в стил Арт нуво: 14 – 18 декември 2015 г. и 12 – 16 декември 2016 г.;
 • Календар 2017 – отразяващ визитите в партньорските държави;
 • Ученически художествени изделия: витражи, бижута от стъкло и метал, делители за книги и сувенири-магнити.
 • Презентации за културата, приятелството и представители на Арт нуво стила;
 • Блог на проекта:
 • http://schule.mallinckrodt-gymnasium.de/erasmus+/art_nouveau-art_renouveau/
 • Pinterest платформа с продукти по проекта:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Рrezi платформа с продукти по проекта: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

10.09.2017 Erasmus 1

10.09.2017 Erasmus 2

10.09.2017 Erasmus 3


проект S/He’ s Equal in Europe

 Тя/Той равнопоставени в Европа

Номер № 2015-1–ЕS01–КА219–015783_4, програма Еразъм+, КД2 - "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти само между училища 2015 - 2017

Партньори: Испания, Румъния, Португалия, Италия, Финландия, Полша, Гърция, Турция

Проектът в лица:

 • Галина Гогева
 • Борислава Иванова
 • Ивета Станчева
 • Мария Вълчева
 • Преслав Марков

Участващи ученици: 1 - 4 клас

Въздействие на проекта:

Участието на  ученици  от държавите партньори бе в дейности, насочени към популяризиране на ролята на жената в съвременното общество, възпитание в  зачитане труда на жените, както и подкрепа на  равенството между половете. Учениците придобиха знания за огромните усилия, които жените и другите хора, принадлежащи към групи в неравностойно положение, полагат. Те се убедиха, че трябва да бъдат защитници на идеята за равнопоставеност и да се борят за премахване на  всякакъв вид дискриминация.

 Част от учениците от държавите партньори участваха в  краткосрочни обмени, където  имаха шанса да  се запознаят с  различни култури и езици. Основната идея на тези обмени бе учениците да разберат, че толерантността и уважението идват от знанието и  насърчаването на мултикултурализма сред тях.

Учителите получиха  насоки за работа по проподаване на равенсто между половете. Партньорите анализираха ролята и начина на присъствие на  учителите в класната стая и в училището. Целта бе да се направят изводи  как поведението на учителите може да предава ценности за равенство сред учениците. Педагозите споделиха добри практики и създадоха материали в областта на джендър равенството, в които са  описани приложими дейности. Базата данни е приложена в е – twinning платформата на проекта, съдържаща

голяма извадка от препоръчителни материали за  ползване от семейства, учители и ученици. Направиха се препоръки за подобряване на начина, по който равенството се отразява в учебните програми и официалните документи в училищата.

Продукти:

 • Еразъм + „Тя/Той равнопоставени в Европа“ – кът на проекта в училище;
 • Видеофилми на дейностите от визитата в Румъния, Испания, България и  Гърция
 • Видеоконференциии между участващите ученици от всички държави;
 • Ученически есета на тема „ Жените, на които съм благодарен “ ;
 •  Проучвания на най- често срещаните български женски имена и техния произход;
 • Пинг-понг приказка за равенството;
 • Участие в мисията  „Защитници на равенството“. Бяха събрани играчки, тетрадки и помагала от учениците и техните родители,  които бяха дарени на деца в неравностойно положение;
 • Презентации на тема „ Жени, пионери в своята област“, „ Ролята на жената и мъжа в семейството – кой извършва домакинската работа?“, „ Най- успелите българки“;
 • Помагало за учители „ Тя/ Той равнопоставени в Еропа“ / добри педагогически практики/, създадено от участващите преподаватели;
 • Дневник с  кратко описание и снимки на всички извършени дейности и международни визити;

     Блог на проекта: http://s-he-isequalineurope.blogspot.com.es/

     E-tinning платформа с продукти на проекта: https://twinspace.etwinning.net/15310/home

10.10.2017 1

10.10.2017 2

10.10.2017 3