СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


2020 изкуството е навсякъде

Art is everywhere (Изкуството е навсякъде)

Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – “Стратегически партньорства“ “Партньорства за училищен обмен“, сектор “Училищно образование“, проекти само между училища 2019 – 2021. Проектът „Изкуството е навсякъде“ има за цел да се повиши активността и мотивацията на учениците, ефективността и въздействието от училищната работа, чрез представяне типично старо и модерно изкуство.

По проектът ще бъдат разработени четири брошури: Брошура за компютърни програми и мобилни приложения използвани в часовете по изкуство, Брошура за занаятите и художествените техники, Брошура за важни артистични личности, Брошура с европейски рецепти. Материалите ще бъдат разработени и качени в сайт на проекта, платформата e-Twinning.net и YouTube. Проектът се реализира за периода от 01.09.2019 до 31.08.2021 и е на стойност 31 830 евро. За реализирането на неговите цели ще бъдат закупени материали за работа в часовете по изкуства.

Училища партньори по проекта са:

  1. ZS a MS Tabor, Husova 1570 - Чехия
  2. Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia - Португалия
  3. Fundacion San Juan y San Pablo - Испания
  4. 2° Istituto Comprensivo "G. Bianca" - Avola(SR) - Италия
  5. Mimar Sinan Ortaokulu – Турция

Учители, реализиращи дейностите по проекта:

Митка Ангелова – учител по математика и информационни технологии, координатор на проекта, Маргарита Рачкова – учител по изобразително изкуство, Симона Тодорова – учител по изобразително изкуство, Петя Кръстева – учител по музика, Миглена Георгиева – учител по английски език.

Транснационална визита по проект: Art is everywhere, 10.11.2019 – 16.11.2019 г., Табор, Чехия

От 10.11.2019 до 16.11.2019 г. се проведе първата работна среща по проект: Art is everywhere в гр. Табор, Чехия, в която участваха учителите: Митка Ангелова и Симона Тодорова и учениците от 7б клас: Дара Иванова, Божидара Иванова, Доротея Симеонова, Енея Енчева. Темата на посещението беше: „Керамика“. Учениците участваха в различни ателиета: разработване на проекти за керамични фигури, изработване на керамични фигури, рисуване с графити, моделиране с марципан, изработване на човешки фигури, чрез използване на природни материали, проявяване на снимки и писане на картички с използване на мастило и перо.

В културната програма на визитата беше включено разглеждане на Чески крумлов и музей – фотостудио в същия град. В гр. Прага всички участници посетиха изложбена зала в Танцуващата къща, където бяха изложени експонати изработени от стъкло.

Изк навсяк 1

Изк навсяк 2

Транснационална визита по проект: Art is everywhere, 16.02.2020 – 22.02.2020 г., Табор, Чехия

От 16.02.2020 до 22.02.2020 г. се проведе втора работна среща по проект: Art is everywhere в гр. Авола, Италия, в която участваха учителите: Митка Ангелова и Маргарита Рачкова и учениците от 8в клас: Севастиян Кючуков, Кирил Начев, Преслава Коева и Лора Мирчева от 8а клас. Темата на посещението беше: „Папие маше и карнавал“. Учениците участваха в различни ателиета: Папие маше, в което изработиха маските си за последната вечер посветена на карнавалите в Италия, археологическа лаборатория, изготвяне на папирус – хартия, изработване на кукли.

В културната програма на визитата беше включено посещение на Вила дел Теларо – запознаване с разкопки на древна мозайка, Музей на бенедиктите в Катания, посещение на традиционен италиански карнавал в Асиреале, музей на хартията и работилница за кукли в Сиракуза.

2020 изкуство 1

2020 изкуство 2