СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


2020 евроастрономия

            Eurostronomia

           Проектът се реализира по програма Еразъм +, КД2 – ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност ,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образование“, проекти само между училища 2017 – 2020. Проектът има за цел да насърчи придобиването на умения и компетенции в областта на математиката и астрономията. Важен елемент от проекта е работата на учениците в многоезична среда и насърчаването на ученици и учители да мислят и работят в посока европейското гражданство.

По проекта ще се разработят "интелектуални резултати", т.е. – учебни материали, предназначени да подобрят познаването и разбирането на научните принципи, които ще са ориентирани към астрономията, математиката и физиката и ще допринесат за процеса на учене през целия живот. Материалите ще бъдат разработени и качени на електронната платформа eTwinning, а видеоклиповете с уроци и експерименти ще бъдат качени в YouTube. Проектът се реализира за периода от 01.09.2017 до 31.08.2020 и е на стойност 26 600 евро. За реализирането на неговите цели ще бъдат закупени телескоп с камера и таблети.

Училища партньори по проекта са:

1. Wellington School (Ayr) Limited – Великобритания

2. Mallinckrodt-Gymnasium – Германия

3. OGEC SAINT DOMINIQUE – Франция

4. Zavod sv. Stanislava – Словения

5. Colegiul National "C. Cantacuzino" – Румъния

6. Escola Secundaria Henrique Medina – Португалия

7. SUGS Georgi Dimitrov – Македония

Учители, реализиращи дейностите по проекта:

Петя Стоянова – учител по английски език, Антоанета Палангурска – учител по история и цивилизации, Анета Етимова, Веселка Недкова-Йорданова, Евгения Панайотова и Митка Ангелова – специалисти по физика, математика и информационни технологии.

2017 ERASMUS 1

2017 ERASMUS 2

2017 ERASMUS 3

Транснационална визита по проект Eurostronomia 21-24 септември 2017

           От 21 до 24 септември 2017 г. учителите А. Етимова, П. Стоянова и А. Палангурска от СУ "Емилиян Станев“ бяха на работна визита в Мортефонтен, Франция. Визитата бе осъществена по Проект Eurostronomia (Евроастрономия) по програма Еразъм +, КД2- ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност ,,Стратегически партньорства“, сектор ,,Училищно образование“, проекти само между училища 2017 – 2020. Проектът има за цел да насърчи придобиването на умения и компетенции в областта на математиката и астрономията. Важни елементи от проекта са работата на учениците в многоезична среда и насърчаването на ученици и учители да мислят и работят в посока на европейското гражданство.

2017 ERASMUS 4

2017 ERASMUS 5

Ученици от СУ „Емилиян Станев“ бяха на 5-дневно посещение в Любляна от 10 до 16 май 2018 г.

 Учебна визита се проведе в училище „Св. Станислав“, гр. Любляна. Нашите възпитаници се включиха в няколко  обучителни модула на две нива. Една от задачите беше да проучат възможността за аварийно кацане на Луната и да изчислят разстоянията в Слънчевата система. Освен това бъдещите физици и астрономи сглобяваха планети с лего и наблюдавали небесни тела с телескоп. Главната идея бе астрономията да не се разглежда само като част от физиката, а да се пречупи през гледната точка на литературата, изкуството и историята.

Това е първата работна среща на учители и ученици, представляващи 8те държави – партьори в рамките на проект „Евроастрономия” КД2 по програма Еразъм +. Мултикултурната среда създаде предпоставка за обмяна на опит и идеи между учениците и техните учители от Шотландия, Словения, Румъния, Македония, Португалия, Германия, Франция и България. В рамките на визитата в Словения бе отбелязана и 30 годишнината от създаването на програма „Еразъм+“.

ERASMUS SL1

ERASMUS SL2


   От 7 до 11 юли 2018 г. в гр. Търговище, Румъния се състоя втората транснационална среща на координаторите по проект „Евроастрономия”, осъществяващ се в рамките на програма Еразъм+. В срещата взеха участие учениците от 11 кл. на СУ „Емилиян Станев” Георги Тодоров и Стефка Стойкова и техните преподаватели Анета Етимова, Евгения Панайотова и Петя Стоянова. Транснационалната среща бе първата, в която участват и по двама ученика от осемте държави партньори в проекта. Учениците бяха в ролята на Еразъм посланици и изработиха Наръчник, който да подпомага ученици участници в работни срещи по проекти на програма „Еразъм +”. Идеята на Наръчника е да предложи полезни съвети на учениците как да се подготвят за посещението, как да общуват с домакините от приемните семейства, различни техники за „разчупване на леда” в новосъздаден екип и др.

Участниците посетиха и университета „Валахия” в гр. Търговище, където изслушаха лекция за проучванията в сферата на съвременните техники за получаване на енергия от възобновяеми източници. Учениците посетиха и лабораториите, в които се изследват материали за изработване на соларни панели и конструкции за ветрогенератори.

2018 Erasmus 1

2018 Erasmus 2


Ученици и учители от СУ „Емилиян Станев“ посетиха Северна Македония във връзка с проекта „Евроастрономия“

Ученичките Виктория Даалиева и Ния Стоева, от 8в клас на СУ „Емилиян Станев“, бяха българските „Еразъм+“ посланици в третата координационна среща по проект „Евроастрономия“. В работната и образователна визита, провела се в периода 6 – 10 юли, в Северна Македония, участие взеха 28 деца, представители на всички 8 страни партньори, работещи по проекта – Шотландия, Германия, Франция, Португалия, Северна Македония, Словения, Румъния и България. Осмокласничките и учителите Антоанета Палангурска, Петя Стоянова и Митка Ангелова гостуваха на СУ „Георги Димитров“ в град Скопие.

Основната цел на визитата беше създаването на мултикултурни екипи, които да обменят идеи в областта на физиката и астрономията. Участниците от клуб „Евроастрономия” от 8-ми и 9-ти клас на СУ „Емилиян Станев“ се трудиха усърдно през изминалата учебна година, проведоха проучвания за праисторическите мегалитни светилища на територията на България, в резултат на което изработиха туристически брошури на български и английски за „Мегалитът край Бузовград“ или „Българският Стоунхендж“ и „Беглик Таш”. Съвместно със своите учители, Анета Етимова и Веселка Недкова – Йорданова, учениците изготвиха образователна игра с въпроси и понятия от областта на астрономията, а също и изложба на тема „Небесни тела“. Именно тези проекти презентираха и „Еразъм“ посланиците ни на срещата в Скопие.

По време на посещението си в Р Северна Македония, учениците бяха разделени в четири работни групи, като всяка група имаше конкретна задача – проучване на най-значимите събития в областта на физиката и астрономията през последните 2 години; съставяне на многоезичен речник с термини от астрономията; видео дневник на проект “Евроастрономия”.

Участниците в събитието имаха възможност да наблюдават с телескоп звездното небе край Скопие, а също и да присъстват на лекция на представител на местното астрономическо дружество.

2019 ЕВРОАСТРОНОМИЯ 1

2019 ЕВРОАСТРОНОМИЯ 2


Работна среща по проект „Евроастрономия” в гр. Ешпозенде, Португалия

От 22-28.09.2019 г. десетокласниците Стилиян Кушев и Станислав Костов, г-жа Кина Котларска и г-жа Петя Стоянова взеха участие в работна среща между учители и ученици в рамките на проект „Евроастрономия”, КД2, по програма „Еразъм+”. Домакин на срещата бе ESCOLA SECUNDARIA HENRIQUE MEDINA, гр. Ешпозенде, Португалия.

Участниците посетиха университета Minho University, в гр. Брага, където присъстваха на лекция на тема „Физика на елементарните частици”, а след това участваха и в лабораторно упражнение, разделени на екипи с участници от всички страни партньори по проекта. Учениците посетиха и планетариума, а също така участваха в практическото занятие в „Къщата на науката”, където имаха възможност да програмират мини роботи чрез създаването на цветови кодове. По време на посещението си учениците и учителите гостуваха на катедрата по физика и астрономия на университета в гр. Порто, който е един от най-големите в страната. Учениците имаха възможност да разговарят с преподавателите и да участват в редица експериментални занятия.

В рамките на тази една седмица, в която нашите ученици посещаваха лекции и уоркшопове, водени от различни лектори, те са най-силно впечатлени от заниманията си с учителя по физика от Шотландия. Той успя да завладее аудиторията от близо 50 ученици и учители като по изключително достъпен и увлекателен начин им обясняваше физични закони, пресъздаде кацане на Луната и др. Част от учениците бяха облечени като астронавти; други с подръчни средства като картофи, празни пластмасови бутилки, футболни топки и какво ли още не трябваше да изпълняват определени “мисии”. Учениците споделиха, че този начин на усвояване на нелеката материя от часовете по Физика и астрономия определено им е харесал и е запалил в тях интереса към науката, но преподавана по един нестандартен начин.

Euroastonom 1

Euroastonom 2