СУ "Емилиян Станев" - В. Търново

Добре дошли на нашия сайт!


 Заглавие на проекта:

„Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”

Информация за представяне:

Име на проекта: „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”

Програма: ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, код: 16.5.2.054, e-MS ROBG – 165

Партньори: Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра; СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан

Продължителност: 24 месеца (от 26 април 2017 г. до 27 април 2019 г.)

Бюджет: 994 896,64 евро (Регионален инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния – 637450,90 евро; СУ „Емилиян Станев” – гр. Велико Търново – 155 600,15 евро; ПМГ „Св. Климент Охридски” – гр. Силистра – 103 173,68 евро; и СУ „Христо Ботев” – гр. Тутракан – 102 671,91 евро)

Цел: подобряване и осъвременяване на образователната инфраструктура в три български и пет румънски училища

Дейности:

- оборудване на осем специални кабинета за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии (по един във всяко от участващите училища);

- разработване на интердисциплинарна учебна програма по математика, природни науки и информационни технологии;

- провеждането на учебни дейности чрез проектно-базирано обучение;

- провеждане три научни интердисциплинарни ученически изложения;

- обучение за учители;

- информационни дейности.


Второ ученическо

интердисциплинарно научно изложение

В периода 20-22 октомври 2018 г. в СУ „Емилиян Станев” се проведе международно ученическо научно изложение. В него взеха участие 114 ученици и учители от пет румънски и три български училища. Те представиха свои интердисциплинарни научни разработки в областта на математика, природните науки и информационните технологии. Обхватът на темите е разнообразен – разработване на пожароизвестителна система от рециклирани материали, екологични енергийни източници, създаване на модел на космическа станция за живот и др. Училище „Емилиян Станев“ се включи в изложението като представи атрактивна образователна игра за малки и големи, както и разработка по роботика.

Изложението се проведе по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”, в който училище „Емилиян Станев“ участва заедно с Училищния инспекторат на образованието на Oкръг Кълъраш, Румъния, ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра и СУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан.

 

Picture Expo VT 21.10.2018 1

Picture Expo VT 21.10.2018 2

Picture Expo VT 21.10.2018 3


В периода 8-10 септември 2017 г. четирима учители от СУ „Емилиян Станев” участваха в тридневно обучение за изграждане на екип от учители за работа в интердисциплинарни училищни ателиета по математика, природни науки и информационни технологии. Обучението беше организирано от Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион”. Училищният екип се включи работните групи за разработване и усвояване на интерактивни методи и подходи в обучението по природни науки. Учителите Милена Йорданова, Маргарита Бурнева, Светлана Дамянова и Митка Ангелова се запознаха с добри практики от румънски училища и представиха свои постижения.

Обучението е част от дейностите по проект „Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

proekt 2018


 На 10 ноември 2017 г. екип от СУ "Емилиян Станев" учства в работна среща по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". Срещата се проведе в ПМГ "Св. Климент Охридски", което е едно от училищата-партньори по проекта. По време на работните разговори бяха планирани предстоящите дейности в участващите училища по изграждане на ателиета за интердисциплинарно изучаване на природни науки, математика и информационни технологии.
Работната среща  е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.


 На 9 март 2018 г. в СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан се проведе работна среща по проект  "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". В срещата участваха директорът на училището, г-жа Кина Котларска и учителят по химия и опазване на околнта среда г-жа Милена Йорданова, които са част от ръководния екип на проекта. Акцент в работните разговори бе подготовката на предстоящото научно изложение за ученици от участващите училища. На него учениците ще представят научните си разработки от ателиатата за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии, които бяха създадени в началто на учебната година.
Работната среща е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още три български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

2018 Picture Tutrakan

В периода 20-22 април 2018 г. в град Кълъраш, Румъния се проведе научно изложение по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион". В него взе участие екип от СУ "Емилиян Станев", който включваше десет ученици, трима учители и двама ръководители. От началото на учебната година те подготвят за представяне научна разработка в ателие за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии, създадено по проекта.Разработката на училищния екип, посветена на възможностите на съвременното земеделие да допринесе за здравословното хранене, бе оценена и наградена от експертно жури. Учениците Адриан Косев, Славко Сергеевич, Стефка, Стойкова и Силвия Георгиева от XI клас и Катрин Чавдарова, Радина Атанасова, Християна Маринова, Пенчо Йорданов, Мадлен Василева и Стоян Панайотов от IX клас в продължение на половин година подготвят своя научен проект под ръководството на г-жа Маргарита Бурнева, учител по биология и здравно образование, г-жа Светлана Дамянова, учител по биология и здравно образование и г-жа Митка Ангелова, учител по математика и информационни технологии. В експертния екип на проекта участват и г-жа Кина Котларска, директор на СУ "Емилиян Станев", както и г-жа Милена Йорданова, учител по химия и опазване на околната среда. В начуното изложение със свои разработки се представиха осем училища - три от България и пет от Румъния. То е част от дейностите по проект "Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, в който СУ „Емилиян Станев” участва заедно с още две български училища и Регионалния инспекторат на образованието на Област Кълъраш, Румъния.

2018 Picture VTteam Expo

2018 Picture VTteam Expo 1