Профил на купувача

2022

Вътрешни правила за управление на цикъла на ОП в СУ „Емилиян Станев >> PDF Файл

2020

20.03.2020

Доставка на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки за децата от подготвителната група и учениците от Средно училище „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново по обособени позиции

2019

19.12.2019

Доставки на подкрепителна закуска за децата от подготвителната група и за учениците от първи до четвърти клас на СУ „Ем. Станев“, гр. В. Търново

2018

03.08.2018

Избор на доставчик на компютърна техника

Други

Обществена поръчка за договаряне без обявление: Доставка на природен газ за нуждите на СУ „Емилиян Станев“