Прием подготвителна група

2024/2025

Приемаме 2 групи х 23 деца

Обучението се извършва:

  • според държавните образователни изисквания;
  • в уютна игрова обстановка;
  • осъществява лесно адаптиране към училищната среда.

Подготвителните групи са полудневни и обучението в тях се осъществява от 8.00 ч. до 14.00 ч. Приемат се деца, които през 2024 година навършват 5 или 6 години.

График на дейностите:

  1. Децата, които през 2024 г. навършват 5 или 6 г.
  2. Документите се подават на електронна поща: priem@em-stanev.org
  3. Подаване на заявления от 05.03.2024 г.
  4. Класиране и обявяване на списъците с приетите деца – 14.06.2024 г.
  5. Родителска среща – 17.06.2024 от 18:00 ч. Срещата ще се проведе в актовата зала на училището.

Документи за прием и записване на деца в подготвителните групи:

  • Заявление – по образец на училището.
  • Копие от Удостоверение за раждане на детето.