Прием VIII клас

2024/2025

Учениците, явили се на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в присъствието на родител може да се запознаят с мотивацията за поставените оценки в СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново, кабинет 22 от 8.00 до 14.00 часа на 31 юни 2024 г. Не се разрешава изнасяне, копиране или заснемане на изпитните работи по изобразително изкуство. Коментират се и се показват изпитните работи само на конкретния ученик, заявил желание да се запознае с мотивите за оценка на своята рисунка.

  • БЕЛ – Оценка от националното външно оценяване по български език и литература.
  • М – Оценка от националното външно оценяване по математика.
  • МУ – Оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование.
  • Муз.У – Оценка по музика от свидетелството за завършено основно образование.
  • ИИУ – Оценка по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.
  • ИТУ – Оценка по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.
  • 1ЧЕ – Оценка по първи чужд език от свидетелството за завършено основно образование.