Прием V клас

2022/2023

Прием в V клас за 2022/2023 година:

За учебната 2022/2023 година в пети клас ще бъдат приети ученици за допълване до 26 на съществуващите паралелки при следния график:

  1. Заявления за постъпване в пети клас по образец се подават в периода 16 – 22 юли 2022 г.
  2. Родителят (настойникът) подава заявление за записване по образец по електронен път на адрес: priem@em-stanev.org Подава се и сканирано Удостоверение за завършен начален етап.
  3. Класирането на кандидатите за паралелките по изкуства се извършва чрез представяне на грамоти, отличия, удостоверяващи изявите и талантите на детето. За повече информация GSM: 0884002898
  4. Класирането на кандидатите за общообразователните паралелки се извършва на 24 юни 2022 г. по бал от оценките по БЕЛ и по математика от Удостоверението за завършен начален етап на основно образование. При равен бал се взема предвид средно аритметичния успех от оценките от задължителните учебни часове от Удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
  5. Записване на кандидатите – 27 и 28 юни 2022 г.