Прием I клас

2023/2024

График на дейностите за класиране и записване на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година:

Уважаеми родители,

Родителската среща за първи клас ще се проведе на 05.09.2023 г. от 18:00 ч. по паралелки.

I „а“ кл. Музика  – кабинет 114;                     I „б“ кл. Из. изкуство – кабинет 115;

I „в“ кл. Хореография – кабинет 117;            I „г“ кл. Френски ез. – кабинет 118;  

I  „д“ кл. Руски ез. – кабинет 120;                   I ,,е“ кл. Испански език – кабинет 121.

 • Подаване на заявление за участие в първо класиране: 17– 29.05.2023 г. Документите се подават по електронен път през платформата: https://priem.veliko-tarnovo.bg
 • Указване на подкрепа при подаване на заявления на родители:
  • 17.05.2023 г. от 10:00 ч – 17:00 ч.
   18.05.2023 г. от 8:00 ч. – 17:00 ч.
   22.05.2023 г. от 8:00 ч. – 16:30 ч.
 • Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 31.05.2023 г.
 • Записване на децата след първо класиране: 01-07.06.2023 г.
 • Обявяване на свободните места след първо класиране: 07.06.2023 г.
 • Кандидатстване за второ класиране: 08-14.06.2023 г.
 • Обявяване на резултатите от второ класиране: 15.06.2023 г.
 • Записване на децата след второ класиране: 19-20.06.2023 г.
 • Проверка на способностите на записаните първокласници, желаещи да изучават в разширена подготовка музика (музикален инструмент или вокал), изобразително изкуство или хореография: 14.06.2023 г. от 8.00 часа. (по график)
 • Уважаеми родители, 

  Родителската среща за бъдещите първокласници ще се проведе на 25.04.2023 г. от 18:00 ч. в Актова зала на училището.