Прием I клас

2024/2025

График на дейностите за класиране и записване на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година:

 • Родителската среща за бъдещите първокласници: 25.04.2024 г. от 18:00 ч. в Актова зала на училището.
 • Подаване на заявление за участие в първо класиране: 17 – 28.05.2024 г. Документите се подават по електронен път през платформата: https://priem.veliko-tarnovo.bg
 • Oказване на подкрепа при подаване на заявления от родители:
  • 17.05.2024 г. от 10:00 ч – 17:00 ч.
   20.05.2024 г. от 8:00 ч. – 17:00 ч.
   21.05.2024 г. от 8:00 ч. – 16:30 ч.
 • Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 31.05.2024 г.
 • Записване на децата след първо класиране: 03-06.06.2024 г.
 • Обявяване на свободните места след първо класиране: 07.06.2024 г.
 • Кандидатстване за второ класиране: 08-12.06.2024 г.
 • Обявяване на резултатите от второ класиране: 13.06.2024 г.
 • Записване на децата след второ класиране: 14-18.06.2024 г.
 • Проверка на способностите на записаните първокласници, желаещи да изучават в разширена подготовка музика (музикален инструмент или вокал), изобразително изкуство или хореография: 19.06.2024 г. от 8.00 часа. (по график)