Прием I клас

2022/2023

График на дейностите за класиране и записване на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година:

  • Онлайн среща с родителите на бъдещите първокласници в Тиймс: 19.04.2022 г. от 18:00 ч.
  • Подаване на заявление за участие в първо класиране: 23 – 30.05.2022 г.
  • Документите се подават по електронен път през платформата: https://priem.veliko-tarnovo.bg
  • Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 31.05.2022 г.
  • Записване на децата след първо класиране: 01-07.06.2022 г.
  • Обявяване на свободните места след първо класиране: 08.06.2022 г.
  • Кандидатстване за второ класиране: 09-13.06.2022 г.
  • Обявяване на резултатите от второ класиране: 14.06.2022 г.
  • Записване на децата след второ класиране: 17-21.06.2022 г.
  • Проверка на способностите на записаните първокласници, желаещи да изучават в разширена подготовка музика (музикален инструмент или вокал), изобразително изкуство или хореография: 09.06.2022 г. от 8.00 часа. (по график)